Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego jest Liderem

Obejmując funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, musisz pamiętać, że współpracujesz nie tylko ze swoimi koleżankami i kolegami z zarządu, ale reprezentujesz wszystkich uczniów. Dbaj o dobre relacje z nimi, jak również z  dyrektorem, nauczycielami, i rodzicami.

Cechy dobrego lidera

Docenia innych Zawsze pamięta o docenieniu współpracowników – zauważa każdy, choćby najmniejszy trud (każdy ma wartość!), sprawia, że wszyscy mają poczucie udziału w sukcesie. Daje współpracownikom informacje zwrotne:
oceniającą: dobrze to zrobiłeś!

ekspresyjną: cieszę się, że to zrobiłeś!

motywującą: jak jeszcze z nami chwilę popracujesz, to staniesz się mistrzem dekoracji!
Dba o dobrą komunikację Potrafi słuchać, daje każdemu dojść do głosu, zachęca do wypowiedzi i nie krytykuje bezpodstawnie. Troszczy się o samopoczucie innych – jest wrażliwy i empatyczny. Stara się rozwiązywać konflikty w spokojny i konstruktywny sposób – wymieniając argumenty, szukając kompromisu, unikając krzyku i wzajemnych oskarżeń. Nie poddaje się Przeciwstawia się zrezygnowanym i nie pozwala im narzekać. Z niepowodzeń wyciąga konstruktywne wnioski i podejmuje kolejne wyzwania. Lider nie równa w dół, ale mierzy wysoko! Współpracuje z zespołem! Nie patrzy z góry, ale jest członkiem grupy, jak każdy odpowiedzialnym za wykonanie swoich zadań. To, że koordynuje pracę grupy nie znaczy nic innego, niż efektywne wykorzystanie wysiłków i pomysłów wszystkich jej członków. Motywuje docenia nawet małe sukcesy, nagradza, wyróżnia, przypomina jaki jest cel wspólnej pracy i samego projektu podkreśla znaczenie i wartość każdej osoby. Rozumie, jak ważna jest komunikacja wypowiada się jasno, mówiąc o swoich uczuciach i podkreślając własną perspektywę widzenia sprawy (zamiast krytykować), to znaczy:          

NIE mówi: Ty zawsze krzyczysz! Przez ciebie wszyscy niepotrzebnie się denerwujemy!         

 Wyraża swoje uczucia za pomocą komunikatu „JA”, np. gdy nie domyśla się, co rozmówca miał na myśli – prosi o wyjaśnienie, upewnia się, że dobrze zrozumiał czyjąś wypowiedź, parafrazując ją. Ma zaufanie do swoich współpracowników Nie wchodzi w ich kompetencje. Nie zastępuje i nie przejmuje na siebie  odpowiedzialności innych: pozwala każdemu doświadczać, uczyć się na własnych błędach i wspiera w wychodzeniu z trudności, jednocześnie nie bierze na swoje barki całego ciężaru.