INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOLEMINIE JEST PANI MONIKA MATELA

adres e-mail: inspektor@inspektor.pl

Klauzula informacyjna – przepisy prawa

Klauzula informacyjna – Facebook

Klauzula informacyjna – monitoring

Klauzula informacyjna – umowy

klauzula informacyjna – formularz zgłoszeniowy